Przedszkole nr 206
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 206 > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 
Przedmiot działalności
Treść

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Przedmiotem działalności  przedszkola jest wychowanie i kształcenie dzieci w wieku 3 – 5 lat, w zakresie objętym podstawą programową wychowania przedszkolnego,  która określa kompetencje charakteryzujące dziecko kończące edukację przedszkolną.

W naszym przedszkolu wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój każdego dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem

i możliwościami – czynimy to w atmosferze szacunku dla dziecka i co bardzo ważne w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka. Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć dostosowanych do ich potrzeb: indywidualnych, grupowych, zajęć ze specjalistami; organizujemy zajęcia dodatkowe na życzenie rodziców. Rozwijamy dziecięce zainteresowania oraz zdolności, uczymy kreatywnego, twórczego myślenia i działania. Tworzymy dzieciom warunki do prezentowania wiedzy, umiejętności i zdolności. Pomagamy w budowaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Wychowujemy dzieci w oparciu

o system wartości uniwersalnych – prawda, piękno, dobro. Uczymy szacunku do ludzi i świata przyrody.

Proponujemy rodzicom wiele dobrych, sprawdzonych form współpracy oraz aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkolnym

ich dziecka.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.MStaszalek 09-05-2012
Aktualizujący bzmw/ext.mstaszalek 10-05-2012
Zatwierdzający Tokarczyk Irena 10-05-2012
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-05-2012
Liczba odwiedzin: 1394
Rejestr zmian