Przedszkole nr 206
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 206 > Menu Przedmiotowe > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Drukuj
 
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Treść

Przedszkole przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
      -dokumentację kancelaryjną - wg instrukcji kancelaryjnej,
      -dokumentacje kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.SPRAWY PROWADZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE  NR 206:
1. EDUKACJA:
    - zapisy do przedszkola,
    - obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
    - wydawanie informacji o dziecku,
    - prowadzenie dzienników zajęć przedszkola.

2. SPRAWY ADMINISTRACYJNE:
    - pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,   
    - wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat
      za pobyt w przedszkolu,
    - wydawanie zaświadczeń,


3. SPRAWY KADROWE:
    sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ:
    - raporty,
    - sprawozdania.

5. ARCHIWUM:
    - akta osobowe pracowników,
    - dzienniki zajęć przedszkola,
    - protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
    - zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola,
    - dokumentacja Rady Rodziców,
    - dokumentacja finansowa przedszkola.

6. FINANSE PRZEDSZKOLA:
    sprawy dotyczące działalności finansowej przedszkola udostępniane
    są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

 

1.   Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, wydawanie zaświadczeń, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi dyrektor przedszkola - wtorki w godz. 8.00 – 10.00

czwartki  w godz.: 15 – 17;

2.   Odpłatność za przedszkole, naliczenia opłat kierownik administracyjno-gospodarczy -  w każdym miesiącu

     w godzinach i dniach podanych  w informacji na tablicy ogłoszeń.

3.   Bieżące informacje o dziecku:- nauczycielki poszczególnych grup.

4.  Konsultacje indywidualne dla rodziców:                                                - nauczycielki poszczególnych grup, specjaliści.                   SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:

 

      1.      Sprawy można zgłaszać ustnie lub na piśmie codziennie

        w godzinach 8.00 – 16.00 w kancelarii przedszkola.

      2.      Sprawy załatwiane są według kolejności z    uwzględnieniem stopnia trudności.

      3.      Informacje dotyczące załatwienia sprawy przekazuje się

        w formie ustnej lub na piśmie – formę uzgadnia się  bezpośrednio z osoba zainteresowaną.

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.MStaszalek 09-05-2012
Aktualizujący bzmw/ext.mstaszalek 09-05-2012
Zatwierdzający Tokarczyk Irena 10-05-2012
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-05-2012
Liczba odwiedzin: 1358
Rejestr zmian